Δίστρατο, Κόνιτσα

28/03/2020 05:15:00 μμ

Μηνιαία αναφορά:
Ετήσια αναφορά:

❰ Τρέχουσες καιρικές συνθήκες

Statistics
Σήμερα Εβδομαδιαίως Μηνιναίως Ετησίως Bροχή
Θερμοκρασία °C 10,5
02:52:22 μμ
3,0
09:00:52 πμ
10,5
02:52:22 μμ (Σάββατο)
-0,5
01:55:00 πμ (Τετάρτη)
24,2
13/03/2020 03:20:51 μμ
-1,4
17/03/2020 09:01:22 πμ
24,2
13/03/2020 03:20:51 μμ
-5,1
09/01/2020 09:01:02 πμ
24,2
13/03/2020 03:20:51 μμ
-5,1
09/01/2020 09:01:02 πμ
Δείκτης δυσφορίας °C 10,5
02:52:22 μμ
10,5
02:52:22 μμ (Σάββατο)
24,2
13/03/2020 03:20:51 μμ
24,2
13/03/2020 03:20:51 μμ
24,2
13/03/2020 03:20:51 μμ
Αίσθηση ψύχους °C 3,0
09:05:00 πμ
-0,5
01:55:00 πμ (Τετάρτη)
-1,4
17/03/2020 09:05:00 πμ
-5,1
09/01/2020 09:05:00 πμ
-5,1
09/01/2020 09:05:00 πμ
Σημείο δρόσου °C 1,5
05:10:13 μμ
-2,6
01:15:12 μμ
4,6
10:59:47 πμ (Δευτέρα)
-10,1
07:09:02 μμ (Τρίτη)
6,8
07/03/2020 10:00:52 πμ
-11,0
19/03/2020 07:25:34 μμ
6,8
07/03/2020 10:00:52 πμ
-17,9
23/01/2020 10:36:20 μμ
6,8
07/03/2020 10:00:52 πμ
-17,9
23/01/2020 10:36:20 μμ
Υγρασία % 83
09:00:52 πμ
43
01:12:42 μμ
85
05:20:37 πμ (Δευτέρα)
29
03:38:02 μμ (Τρίτη)
89
07/03/2020 09:04:22 πμ
17
20/03/2020 03:36:44 μμ
89
07/03/2020 09:04:22 πμ
15
18/02/2020 04:53:03 μμ
89
07/03/2020 09:04:22 πμ
15
18/02/2020 04:53:03 μμ
Βαρόμετρο mbar 1019,8
09:40:00 πμ
1014,7
03:00:00 μμ
1024,5
10:25:00 μμ (Τρίτη)
1014,7
03:00:00 μμ (Σάββατο)
1038,3
17/03/2020 09:40:00 πμ
1009,9
04/03/2020 03:00:00 μμ
1045,8
21/01/2020 09:25:00 πμ
998,0
05/02/2020 09:15:00 πμ
1045,8
21/01/2020 09:25:00 πμ
998,0
05/02/2020 09:15:00 πμ
Βροχή cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ραγδαιότητα βροχής cm/hr N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου km/h
°
16
202
01:15:04 μμ
23
338
11:54:34 πμ (Πέμπτη)
23
338
26/03/2020 11:54:34 πμ
28
180
31/01/2020 02:30:53 μμ
28
180
31/01/2020 02:30:53 μμ
Μέσος όρος ταχύτητας ανέμου km/h 2 2 2 2 2
Wind RMS km/h 2 3 2 2 2
Μέσος όρος διανύσματος
Μέσος όρος διεύθυνσης
km/h
°
1
292
0
294
1
229
1
212
1
212
Θερμοκρασία Β °C 13,0
03:15:53 μμ
3,6
09:00:29 πμ
13,0
03:15:53 μμ (Σάββατο)
1,7
01:39:40 πμ (Τετάρτη)
25,1
13/03/2020 03:50:42 μμ
-0,6
17/03/2020 09:00:42 πμ
25,1
13/03/2020 03:50:42 μμ
-4,9
09/01/2020 09:00:40 πμ
25,1
13/03/2020 03:50:42 μμ
-4,9
09/01/2020 09:00:40 πμ
Γεωγραφικό πλάτος 40° 01.56' Β
Γεωγραφικό μήκος 021° 00.72' Α
Υψόμετρο 950 meters
WeeWX 3.9.2