Δίστρατο, Κόνιτσα

28/05/2020 03:35:00 μμ

Μηνιαία αναφορά:
Ετήσια αναφορά:

❰ Τρέχουσες καιρικές συνθήκες

Statistics
Σήμερα Εβδομαδιαίως Μηνιναίως Ετησίως Bροχή
Θερμοκρασία °C 17,0
03:33:42 μμ
9,1
10:00:42 πμ
23,7
03:10:22 μμ (Δευτέρα)
5,9
02:09:13 πμ (Τετάρτη)
35,4
17/05/2020 03:38:56 μμ
3,5
05/05/2020 07:32:03 πμ
35,4
17/05/2020 03:38:56 μμ
-5,1
09/01/2020 09:01:02 πμ
35,4
17/05/2020 03:38:56 μμ
-5,1
09/01/2020 09:01:02 πμ
Δείκτης δυσφορίας °C 17,0
03:33:42 μμ
23,7
03:10:22 μμ (Δευτέρα)
35,4
17/05/2020 03:38:56 μμ
35,4
17/05/2020 03:38:56 μμ
35,4
17/05/2020 03:38:56 μμ
Αίσθηση ψύχους °C 9,1
10:05:00 πμ
5,9
02:15:00 πμ (Τετάρτη)
3,6
05/05/2020 07:35:00 πμ
-5,1
09/01/2020 09:05:00 πμ
-5,1
09/01/2020 09:05:00 πμ
Σημείο δρόσου °C 6,8
11:06:02 πμ
1,6
01:17:42 μμ
8,5
08:54:02 πμ (Δευτέρα)
-0,7
11:40:49 πμ (Τρίτη)
12,0
19/05/2020 11:39:12 πμ
-7,5
15/05/2020 12:38:15 πμ
12,0
19/05/2020 11:39:12 πμ
-17,9
23/01/2020 10:36:20 μμ
12,0
19/05/2020 11:39:12 πμ
-17,9
23/01/2020 10:36:20 μμ
Υγρασία % 76
10:00:42 πμ
39
01:17:42 μμ
78
10:39:40 μμ (Τετάρτη)
28
03:13:52 μμ (Δευτέρα)
85
03/05/2020 07:26:08 πμ
11
17/05/2020 03:11:31 μμ
89
07/03/2020 09:04:22 πμ
11
17/05/2020 03:11:31 μμ
89
07/03/2020 09:04:22 πμ
11
17/05/2020 03:11:31 μμ
Βαρόμετρο mbar 1025,4
10:05:00 πμ
1020,2
03:30:00 μμ
1027,7
01:15:00 πμ (Τετάρτη)
1019,7
03:15:00 μμ (Δευτέρα)
1029,5
23/05/2020 10:55:00 μμ
1007,9
20/05/2020 05:50:00 μμ
1045,8
21/01/2020 09:25:00 πμ
998,0
05/02/2020 09:15:00 πμ
1045,8
21/01/2020 09:25:00 πμ
998,0
05/02/2020 09:15:00 πμ
Βροχή cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ραγδαιότητα βροχής cm/hr N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου km/h
°
9
225
12:08:42 μμ
17
248
03:14:02 μμ (Δευτέρα)
23
292
04/05/2020 12:26:54 μμ
28
180
31/01/2020 02:30:53 μμ
28
180
31/01/2020 02:30:53 μμ
Μέσος όρος ταχύτητας ανέμου km/h 2 1 1 1 1
Wind RMS km/h 2 2 2 2 2
Μέσος όρος διανύσματος
Μέσος όρος διεύθυνσης
km/h
°
1
258
1
304
1
235
1
226
1
226
Θερμοκρασία Β °C 18,0
01:34:47 μμ
8,6
10:00:32 πμ
23,5
04:35:43 μμ (Δευτέρα)
6,4
02:03:14 πμ (Τετάρτη)
35,7
16/05/2020 04:57:04 μμ
5,3
05/05/2020 07:08:54 πμ
35,7
16/05/2020 04:57:04 μμ
-4,9
09/01/2020 09:00:40 πμ
35,7
16/05/2020 04:57:04 μμ
-4,9
09/01/2020 09:00:40 πμ
Γεωγραφικό πλάτος 40° 01.56' Β
Γεωγραφικό μήκος 021° 00.72' Α
Υψόμετρο 950 meters
WeeWX 3.9.2